SZCZEGÓŁY
 NEWS 
∗  LOKALIZACJA
∗  CEL WYJAZDU
∗  TERMIN I CENA
∗  WARUNKI UCZESTNICTWA
∗  REZERWACJE I OPŁATY
∗  WAŻNE INFORMACJE
∗  GALERIA
∗  PLIKI DO POBRANIA

 

 

           

 

1. Brak Karty Uczestnictwa uniemożliwia pobyt uczestnika na obozie (wymóg Kuratorium Oświaty) i nie zobowiązuje organizatora do zwrotu dokonanej wpłaty.

2. Brak aktualnej Karty Zdrowia Sportowca lub jej nie posiadanie uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach tanecznych.

3. W przypadku małej ilości zgłoszeń z jednej grupy tanecznej istnieje możliwość łączenia grup.

4. Organizator z przyczyn organizacyjnych (mała ilość uczestników, brak możliwości dołączenia uczestnika do jakiejkolwiek grupy) może odwołać wyjazd danego uczestnika lub całej grupy. Informację wraz ze zwrotem zadatku organizator zobowiązany jest przekazać do dnia 31.05.2019 r

5. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o kolejności nie decyduje oddanie deklaracji, lecz dzień wpłaty zadatku ( 200 zł + 670 zł ) . Wpis na listę osób oczekujących na miejsce zostaje dokonany dopiero przy wpłacie zadatku na obóz. Termin zwrotu zadatku osób znajdujących się na liście rezerwowej jest ustalany indywidualnie.

6. Wpłata na obóz nie podlega zwrotowi bez względu na rodzaj i okoliczności rezygnacji uczestnika z obozu (wyjątek stanowi pobyt uczestnika w szpitalu w okresie trwania obozu – należy przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie najpóźniej do dnia 18.08.2019 r).

7. Wszystkich dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela p. Mariusz Mikołajek tel. 0-601 621 754 lub e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.