Zapraszamy wszystkich serdecznie na Ogólnopolski Turniej "Chance for Dance 2017 "

                                                                                         Sponsorzy

         

   

   

   
             

                           

   

                                                                                                        Patronat Medialny

                   

      

Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego
oraz
Born2Dane Studio Małgorzaty Szulc i Mariusza Mikołajek    
zapraszają na
Ogólnopolski Turniej Tańca "Chance for Dance 2017"

21 października 2017 (sobota)
Disco Dance,
Inne Formy Tańca,
Performing Art Improvisation
Hip Hop

Eliminacje 9.00 - Gala 17.00

"Arena" Toruń ul. Bema 73/89

      

                                                Cele Turnieju:

Konfrontacja dorobku artystycznego solistów duetów
i zespołów amatorskiego ruchu tanecznego zrzeszonych
w domach kultury oraz szkołach tańca,
Popularyzacja tańca, jako aktywnej formy spędzania
czasu wolnego
i rozwoju fizycznego wśród dzieci i młodzieży.
Integracja tancerzy i trenerów z całego kraju
w duchu fair play w gościnnych progach przepięknego
obiektu sportowego, jakim jest "Arena " w Toruniu.

 

 1. Do dnia 14 października 2017 r. ( do godz. 24.00 ) należy wypełnić zgłoszenia ON - LINE przez internetowy system rejestracyjny znajdujący się na
       www.danceonline.pl . Zgłoszenia po tym terminie i w innej formie nie będą przyjmowane !!!
 2. Wniesienie opłaty startowej w wysokości 25 zł od uczestnika za każdą konkurencję na rachunek bankowy Stowarzyszenia Tańca Nowoczesnego
      05-120 Legionowo ul. Warszawska 60 b nr konta: 85 9511 0000 2001 0000 0547 0001 . W treści przelewu należy wpisać nazwę klubu oraz nr ewidencyjny  
      (zgodnie z informacjami zawartymi w zgłoszeniu przy podsumowaniu rejestracji ).

     UWAGA !!! W przypadku dokonania zmian ( skreśleń ) po 14 października 2017 opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

 1. Wpłat należy dokonać przelewem na konto w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2017 r. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie
     organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.  Nie ma możliwości dokonywania opłat gotówką w dniu zawodów !!!
 2. Przedstawiciel klubu jest zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa zawodników, odbioru wejściówek i numerów startowych w dniu turnieju w godzinach
      trwania rejestracji tj. 7.00 – 8.30

    Uwaga!!! Problemy techniczne z rejestracją należy zgłaszać na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Po zamknięciu rejestracji ON-LINE nie dopisujemy żadnych tancerzy
    a wszelkie zmiany  ( skreślenia ) prosimy zgłaszać na bieżąco na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , co pozwoli uniknąć niepotrzebnego bałaganu i skróci przeprowadzenie
   rejestracji  w dniu zawodów.

 Turniej oceniany będzie przez 5 lub 7 osobowe Jury złożone z doświadczonych sędziów aktywnie działających w amatorskim i zawodowym
ruchu tanecznym.

UWAGA NOWOŚĆ !!!
 Aby uczynić rywalizację maksymalnie sprawiedliwą turniej CHANCE for DANCE zostanie rozegrany w oparciu o  innowacyjny system punktowy
" 3M "gdzie punkty z poszczególnych rund ulegają sumowaniu a skrajne noty sędziowskie nie są brane pod uwagę i tym samym nie mają wpływu
na zaniżenie lub zawyżenie wyniku końcowego. Tym oto sposobem , każda runda ma znaczenie a rywalizacja staje się znacznie ciekawsza
i co najważniejsze bardziej sprawiedliwa.

W kategoriach solo, duety i trio dyplomy dla finalistów, medale dla zdobywców miejsc I-III a także nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
W kategoriach mini formacje i formacje dyplomy dla finalistów, puchary i medale dla zdobywców miejsc I-III. Organizatorzy przewidują
również NAGRODĘ GRAND PRIX dla najlepszej prezentacji lub klubu sobotniego i niedzielnego turnieju wybranej przez JURY.

Uwaga!!! Kategorie solowe w konkurencjach DISCO DANCE i HIP HOP zostaną rozegrane w specjalnym podziale wiekowym oraz trzech poziomach
zaawansowania, aby umożliwić tancerzom możliwość rywalizacji w jak najbardziej sprawiedliwej formie.

                         DISCO DANCE ( 21.10.2017)  /  HIP HOP ( 22.10.2017 )

Czas prezentacji 

Sposób kwalifikacji

Rocznik

  POCZĄTKUJĄCY

(czas prezentacji
30-40 s)

Tancerze, dla których „ Chance for Dance 2017” będzie pierwszym turniejem oraz te osoby, które startowały w najniższych klasach w innych turniejach klasowych w 2017 r;

 • · Maluszki 2010 i młodsi
 •  
 • · Dzieci  I 2008-2009
 •  
 • · Dzieci II 2006-2007
 •  
 • · Juniorzy I 2004-2005
 •  
 • · Juniorzy II 2002-2003
 •  
 • · Dorośli  2001 i starsi

ŚREDNIO ZAAWANSOWANI
(czas prezentacji
40 - 50 s)

Tancerze, którzy w 2017 roku startowali w Ogólnopolskich Turniejach Tanecznych nie kwalifikując się do finałów lub uczestnicy zawodów rangi mistrzowskiej, którym nie udało się zakwalifikować dalej niż do ćwierćfinału;

ZAAWANSOWANI

(czas prezentacji

do 1 min.)

Finaliści Ogólnopolskich Turniejów Tanecznych oraz  półfinaliści i finaliści zawodów rangi mistrzowskiej

 Uwagi końcowe do konkurencji solo:
1. Tancerze początkujący startują w kostiumach treningowych, bez makijażu, bez ozdób, bez dodatków. Nie szyjemy strojów i nie używamy
kostiumów tanecznych!!! Liczy się tylko taniec!!!
2. O wyborze poziomu zaawansowania danego zawodnika decyduje trener klubu na podstawie dotychczasowych wyników i wiedzy na temat
swojego tancerza. Aby uniknąć dyskwalifikacji i wypaczania wyników prosimy o prawidłowe przyporządkowanie tancerzy do poziomu zaawansowania
w danej kategorii a w szczególności grupy początkującej.
3. Każdy poziom zaawansowania rozegrany zostanie w sześciu podanych w tabeli kategoriach wiekowych. O przydziale do kategorii wiekowej
decyduje rok urodzenia danego zawodnika.

 

 KATEGORIE TANECZNE
21.10.2017
KATEGORIE TANECZNE
22.10.2017
DISCO DANCE INNE FORMY TAŃCA* PERFORMING ART  IMPROVISATION* HIP HOP       HIP HOP SHOW TEAMS                     

Duety
Trio
Mini formacje (4 - 8 osób)
Formacje (9 - 24 osób)

Mini formacje (3 - 7 osób)
Formacje (8 - 24 osób)

Solo
(nie ma podziału
na poziom zaawansowania)

Duety
Trio

Mini formacje (4-8 osób)
Formacje  (9-24 osób)

Mini Formacje (4-8 osób)
 

CZAS PREZENTACJI CZAS PREZENTACJI

Duety i Trio - 1 min.           
(muzyka   organizatora)

Mini Formacje - 2 min.
(muzyka organizatora)
Formacje - 2 min. 30 s - 3  min.
(muzyka własna)                                

Mini Formacje
2 min. 30 s – 3 min.
(muzyka własna)
Formacje
2 min. 30 s. - 4 min.
(muzyka własna)

                                         

Eliminacje – 1 min.
(muzyka organizatora
wybrana losowo)
Finał – 1 min.
(muzyka organizatora
wybrana losowo)

Duety i Trio – 1 minuta
(muzyka organizatora)
Mini Formacje – 2 min.  
(muzyka organizatora)
Formacje – 2 min. 30 s. – 3 min.
(muzyka własna)

Mini Formacje - 2 min.
(muzyka własna)

KATEGORIE WIEKOWE* KATEGORIE WIEKOWE*
MALUSZKI - 2010 i młodsi
DZIECI
- 2006 - 2009
JUNIORZY - 2002-2005
DOROŚLI - 2001 i starsi
DZIECI - 2006 i młodsi
JUNIORZY - 2002-2005
DOROŚLI - 2001 i starsi
MALUSZKI - 2010 i młodsi
DZIECI
- 2006 - 2009
JUNIORZY - 2002-2005
DOROŚLI - 2001 starsi

 * Disco Dance - zabronione jest wykonywanie figur akrobatycznych.

Inne Formy Tańca dozwolone są prezentacje we wszystkich technikach (tj. jazz, modern, etiuda taneczna, Show Dance…itp…) wyłączając Disco Dance, Hip Hop, Taniec
Towarzyski i Taniec Ludowy.

* Performing Art  Improvisation wszystkie rundy eliminacyjne oraz finały rozgrywane są do muzyki organizatora. W rundach eliminacyjnych tancerze prezentują się w grupach
a w finale indywidualne. W tej kategorii dozwolone są prezentacje w oparciu o technikę tańca jazzowego, klasycznego lub modern. Podstawą oceny pokazu jest interpretacja
muzyki, poziom techniczny prezentacji oraz wyraz artystyczny. Zabronione są figury akrobatyczne. Z uwagi na to, iż kostium nie jest podstawą oceny pokazu nie szyjemy
strojów i nie używamy kostiumów tanecznych !!!

* Kategorie wiekowe - w duecie, trio, mini formacji i formacji w danej kategorii wiekowej mogą występować osoby młodsze maksymalnie o 2 lata

 1. Wymiary parkietu 12m X 14 m, który może zostać podzielony na pół w przypadku konieczności rozgrywania konkurencji solo i duetów na dwóch
  parkietach.
 2. Godziny otwarcia rejestracji: 7.00 - 8.30. Przy rejestracji należy posiadać  ksero dowodu wpłaty opłaty startowej.
 3. Rachunki będą wydawane w rejestracji lub wysyłane pocztą  klubom po wcześniejszym zgłoszeniu takiej informacji wraz z dokładnymi danymi
  potrzebnymi do wypisania r-ku na e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 4. W kategoriach, w których wymagana jest muzyka własna prosimy o przesłanie jej w pliku mp3  ( mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) lub oddanie jej
  akustykowi podczas rejestracji na opisanym nośniku dźwięku.
 5. Ostateczna interpretacja przepisów turnieju Chance for Dance 2017 należy do Sędziego Głównego .
 6. Protesty są przyjmowane tylko i wyłącznie w formie pisemnej 30 minut po zakończonej konkurencji po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł.
  W przypadku nieuzasadnionego protestu wadium nie jest zwracane.
 7. Podczas turnieju organizator zapewnia opiekę medyczną.
 8. Każdy z tancerzy ma obowiązek posiadania dokumentu tożsamości, który umożliwi Sędziemu Głównemu sprawdzenie daty urodzenia.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji danego zawodnika lub całego klubu w przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących
  wieku. Chcemy, aby zawody były rozgrywane w duchu fair play i dlatego wszelkie tego typu naruszenia skutkować będą skreśleniem z listy startowej
  bez względu na etap zawodów.
 10. Każdy tancerz zobowiązany jest do tańczenia w obuwiu do tego przystosowanym lub na boso.Zabrania się używania rekwizytów i substancji
  mogących uszkodzić lub zabrudzić parkiet.Podczas turnieju obowiązują jednodniowe bilety wstępu w wysokości 30 zł /osoba oraz 20 zł dzieci do 12 lat,
  które będzie można zakupić w dniu turnieju w kasie organizatora. Bilety zakupione w kasie turnieju upoważniają tylko i wyłącznie do wejścia
  na trybuny dla widzów. Widzowie mają bezwzględny zakaz przebywania
  w miejscu dla tancerzy , trenerów i opiekunów poszczególnych grup.
 11. Każdy klub otrzymuje bezpłatną wejściówkę dla trenera oraz 1 opiekuna na 15 zawodników. W przypadku, gdy klub zdecyduje się na większą ilość
  opiekunów, wejściówki należy zamówić u organizatora (zaznaczając to w zgłoszeniu). Wejściówki te będą przekazane przedstawicielowi klubu przy
  rejestracji po dokonaniu opłaty w wysokości 30 zł za jedną wejściówkę, która dodatkowo upoważnia do przebywania w szatni i przy parkiecie.

 

                                                                                               Postanowienia końcowe:

 1. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii poziomowych lub wiekowych w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.
 2. Zawody nie są turniejem żadnej z federacji tanecznych dlatego też od uczestników nie są wymagane licencje.
 3. Sprawy nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z  Sędzią Głównym.
 4. Ubezpieczenie zawodników oraz opieka nad nimi w trakcie trwania zawodów leży po stronie instytucji delegującej. Każdy klub jest zobowiązany
  do posiadania wymaganej ilości opiekunów.
 5. Zgłoszenie się na turniej oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wyrażenie na zawsze    i bezwarunkowo zgody na nieodpłatną rejestrację
  fotograficzną, video i TV wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach oraz przez organizatorów,
  a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach z turnieju „Chance  for Dance 2017”
 6. Organizator nie pobiera akredytacji foto oraz video. Z aparatów jak i kamer korzystać można bezpłatnie.
 7. Nie ma możliwości prowadzenia reklamy w żadnej formie bez wcześniejszej zgody organizatora.
 8. Należy mieć na uwadze, że szatnie nie są zamykane. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy  wartościowe pozostawione w szatni
  bez opieki.
 9. Kierownikiem organizacyjnym turnieju jest Pan Mariusz Mikołajek tel. 601-621-754, który służy pomocą w przypadku wszelkich pytań
  i wątpliwości.

10. Zarówno program ramowy jak i szczegółowe wyniki po zakończeniu turnieju ukażą się na stronach www.born2dance.pl, www.danceonline.pl .